เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 9

AYC ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 12-20 ปี เข้าร่วมสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น (Short Program) เพื่อเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ  ประเทศแคนาดา ประเทศฝรั่งเศส  และ ประเทศนิวซีแลนด์   ***โดยเดินทางช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคม 2561***

 

 

ประกาศผลสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

ทางเว็บไซต์ http://www.aycthailand.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบ สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศมาแล้ว หรือ กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ จะไม่มีสิทธิ์สอบในโครงการนี้      

                                                          

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสันสนีย์ (จิ๊บ) 081-950-2268,
คุณสุนิสา (ทราย) 081-359-9563,
คุณนฤทัย (กั้ง) 081-358-0140 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/aycinterculturalprograms/ หรือ http://www.aycthailand.com/