AYC English Summer Camp 2017

ขอเชิญน้องๆ  อายุระหว่าง 7-15 ปี  เข้าค่ายภาษาอังกฤษ  ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  

ราคา 11,900 บาท  มี  2  ช่วงเวลา

1. เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 

2. ชะอำ-หัวหิน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560

AYC  English Summer Camp    น้องๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับวิทยากรเจ้าของภาษา

ได้พบปะเพื่อนใหม่ และทีมงานมืออาชีพ   พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย   อาทิเช่น 

กิจกรรม Walk Rally, Talent Show, การประดิษฐ์และทดลอง    พร้อมทั้งทัศนศึกษา  

ส่องสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เที่ยวชมฟาร์มโชคชัย เพลิดเพลินกับ การเล่นสวนน้ำ

และ ชะอำ-หัวหิน กิจกรรมฟาร์มแกะ,  หัวหินซาฟารี,  HuaHin Night Market และสนุกสนานกับ

สวนน้ำนาวาวานา  (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอยู่ค่าย)  

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ***สนใจเข้าร่วมโครงการ***

ติดต่อ คุณนฤทัย (กั้ง) 081-358-0140, คุณดวงกมล(กุ๊ก) 081-358-0512, 

คุณสันสนีย์ (จิ๊บ)  081-950-2268 , คุณสุนิสา (ทราย)  081-359-9563

และกดดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.aycthailand.com/ 

หรือ https://www.facebook.com/aycinterculturalprograms/