ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ระยะสั้น รุ่นที่ 8

ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ระยะสั้น AYC ประเทศไทย รุ่นที่ 8