ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่น 9

ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น

รุ่นที่ 9

*หมายเหตุ : ผู้ที่ได้ผลคะแนน ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที เนื่องด้วยทุกลำดับของทุกประเทศมีจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2561

 

**สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการดำเนินโครงการ และ เอกสารการเทียบลำดับคะแนน ด้านล่างซ้ายที่เป็นสีเหลือง  เพื่อทำตามขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในลำดับต่อไป ** 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณสันสนีย์ (จิ๊บ) 081-950-2268 

คุณสุนิสา (ทราย) 081-359-9563 

คุณนฤทัย (กั้ง) 081-358-0140