ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 17

ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 1 ปีการศึกษา

รุ่นที่ 17

*หมายเหตุ : ผู้ที่ได้ผลคะแนน ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป

สามารถติดต่อสอบถามการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณสันสนีย์ (จิ๊บ) 081-950-2268 

คุณสุนิสา (ทราย) 081-359-9563 

คุณนฤทัย (กั้ง) 081-358-0140