Application Form

AYC STUDENT EXCHANGE #18

 1. ชำระ ค่าสมัครสอบจํานวน 200 บาท***
  ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
  ชื่อบัญชี บจก.ไอซีอีเอส (ประเทศไทย)บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 038-3- 77448-9
 2. ถ่ายภาพ หรือสแกนเอกสารหลักฐานการโอนเงิน
 3. กรอกใบสมัคร
 4. แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการโอนเงินตอนท้ายของใบสมัครนี้
 5. หากได้รับอีเมลล์ตอบกลับจาก AYC ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น และสมบูรณ์
  *** หมายเหตุ หากไม่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับในกล่องข้อความ รบกวนตรวจสอบใน Junk Mail (อีเมลล์ขยะ)เพิ่มเติมอีกที หรือโทรติดต่อสอบถาม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  คุณสันสนีย์ (จิ๊บ) 081-950-2268
  คุณสุนิสา(ทราย) 081-359-9563
  คุณนฤทัย (กั้ง) 081-358-0140

คำนำหน้าชื่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
(ตัวพิมพ์ใหญ่)

ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้ปกครอง

มีความประสงค์ที่จะสมัครรับทุนไปประเทศ

ประเทศ
ประเทศสำรอง
ท่านรู้จักโครงการ AYC ได้อย่างไร?

*ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงทุกประการ
**กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน, ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล โดยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยปุ่ม Prev

(pdf, jpg, gif, png, bmp)

*** หมายเหตุ : กรุณากด SUBMIT เพียง 1 ครั้ง และรอการประมวลผล