Summer Course Singapore***เปิดรับสมัครแล้ว***

*เปิดรับสมัครแล้ววันนี้* ด่วนจำนวนจำกัด

AYC  ขอเชิญชวนน้องๆ  ที่มีอายุระหว่าง 10-16 ปี เข้าร่วมทำกิจกรรมและเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ณ  ประเทศสิงคโปร์   

***ระหว่างวันที่  23-27 เมษายน 2561 ราคา 36,900 บาท***

วิธีการสมัคร 

1.  ชําระเงินมัดจํา 5,000 บาท โดยการโอนเงินเข้า ธนาคารทหารไทย

     ชื่อบัญชี นางสาวศิวพร เขมะรางกุล เลขที่ 052-2-48955-8  สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ 

2.  กด download file : Application Form (ด้านล่างซ้ายมือ สีฟ้า) และกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน

3.  ส่งหลักฐานการชําระเงิน(ใบ Pay In) พร้อมแนบใบสมัคร(Application Form)

4.  ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมล์ bd.amsamedu@aycthailand.com เพื่อยืนยันการจองสิทธิ์และเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

หมายเหตุ สําหรับการชําระส่วนที่เหลือ แบ่งออกเป็น 2 งวด คือ

                 - งวดที่ 1 วันที่ 1  มีนาคม  2561   ยอดชําระ 20,000 บาท

                 - งวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561   ยอดชําระ 11,900 บาท

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  : 

คุณกั้ง 081-358-0140, คุณกุ๊ก 081-358-0512 และเบอร์ 02-556-1533 -38

 

***สามารถส่งอีเมล์กลับมาที่ bd.amsamedu@aycthailand.com
http://www.aycthailand.com/ หรือ
https://www.facebook.com/aycinterculturalprograms/