หัวหิน

ดำเนินโครงการโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และชาวไทย วัยหนุ่มสาวที่มีความรู้ ความสามารถด้วยประสบการณ์ในการจัดค่ายคุณภาพระดับนานา ชาติ ที่มีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าในการฝึกฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ 1 คน ต่อนักเรียน 15 คน เพื่อยืนยันคุณภาพ และการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง มีการสำรวจสถานที่ก่อน เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยทุกๆ ด้าน พร้อมมียามรักษาการณ์ ทั้งจาก AYC เอง และจากสถานที่พัก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุแก่ผู้เข้าค่ายทุกคน

 

Camp Detail

ลักษณะของ AYC camp กิจกรรมภาษา และวัฒนธรรม
กิจกรรมช่วงเช้า บทเรียนภาษาอังกฤษเน้นทักษะฟังและพูด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน แทรกในบทเรียนแสนสนุก
กิจกรรมช่วงบ่าย รวมกลุ่มการทำกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับบทเรียน ในช่วงเช้า นักเรียนจะได้ทดลอง และปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ จริง ร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ และเพื่อนในค่าย เรียนรู้การทำงานเป็นทีมระดับมืออาชีพ
กิจกรรมช่วงค่ำ นักเรียนจะต้องเรียนรู้การประเมินผลกิจกรรมด้วยตนเอง ใน Auction Game โดยร่วมประมูลผลงานที่ดีที่สุด พร้อมรับของ รางวัลจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหมือนแรงกระตุ้น ให้นักเรียนตั้งใจร่วมในทุกกิจกรรม ก่อนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมต่างชาติ เช่น Easter, Chistmas, Halloween
กิจกรรมกีฬา นักเรียนจะได้เล่นกีฬาอย่างจริงจัง พร้อมเรียนรู้เทคนิค กฏ กติกา มารยาท จาก AYC Staff ที่มีความสามารถทางกีฬา
กิจกรรมทัศนศึกษา เน้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย รักธรรมชาติ มีมารยาทในการ ท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับเกร็ดความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว

Application Form

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร