ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่น 10

 

ประกาศผลสอบ ENGLISH  PLACEMENT TEST

 SHORT PROGRAM รุ่นที่ 10  

 

หมายเหตุ : นักเรียนที่สอบ “ผ่าน” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ คือ นักเรียนที่สอบได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป

 

**สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้ ** (ทุนแต่ละลำดับคะแนนมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ติดต่อลงทะเบียนก่อน)

 

1.ขั้นตอนการรับทุน และ เอกสารการเทียบลำดับคะแนน  

(บล็อกด้านล่างซ้ายที่เป็นสีเหลือง) 

 

2.รายละเอียดโครงการเยาวชนระยะสั้น รุ่นที่ 10  และโปรแกรมการเดินทางของทุกประเทศ (บล็อกด้านล่างขวาที่เป็นสีฟ้า)

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในลำดับต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิ๊บ   081-950-2268

คุณทราย  081-359-9563

คุณกั้ง    088-214-4194

หรือโทร.02-556-1533-38

 

TEL : 02-556-1533-38

LINE : @AYCTHAILAND

E-MAIL : AYC.EXCHANGE@AYCTHAILAND.COM

HTTPS://WWW.AYCTHAILAND.COM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AYCINTERCULTURALPROGRAMS