เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 11

AYC BY ICESTHAILAND

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-20 ปี  สมัครสอบชิงทุนฯ เพื่อเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย    และประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์  (*** โดยเดินทางช่วงเดือนเมษายน 2563 ***)

โดยกิจกรรมของแต่ละประเทศ เรียนช่วงเช้า - ทัศนศึกษาช่วงบ่าย  นักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์(Host Family)  พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กรต่างประเทศ

 *** โดยเดินทางช่วงเดือนเมษายน 2563 ***

สอบวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

 

>> ปิดระบบการรับสมัครสอบทางออนไลน์แล้ว << 

*** ปิดรับสมัครระบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ***


(กรณีศูนย์สอบกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น  หากต้องการสมัครเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร  และกรอกรายละเอียดด้านล่าง  พร้อมทั้งนำค่าสมัครสอบ 200 บาท มาติดต่อชำระเงินที่คุณจิ๊บ  ที่จุดลงทะเบียน ในวันสอบ ณ โรงเรียนสายปัญญา ฯ)

 

เปิดรับสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562

1. สำหรับสถานที่สอบกรุงเทพฯและปริมณฑล สอบ ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
*** สอบชิงทุน วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ***

 

2.ในส่วนภูมิภาคสอบที่โรงเรียนศูนย์ประสานAYCประจำจังหวัด  และโรงเรียนที่มีอาจารย์อาสาสมัครของAYC  
   (สามารถตรวจสอบเช็ควัน เวลา สถานที่สอบ และเบอร์อาจารย์คุมสอบได้ทางอีเมลล์ที่สมัครไว้  ก่อนวันสอบ ล่วงหน้า 3 วัน)

 

- กรุณาแต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ  
- นำบัตรประจำตัวเข้าสอบ , บัตรประจำตัวนักเรียน , บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ 

 

 

 ***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบ สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบ1ปีการศึกษามาแล้ว

หรือกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ จะไม่มีสิทธิ์สอบในโครงการนี้ 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิ๊บ  081-950-2268

คุณกั้ง  088-214-4194

คุณแนต 080-1145656

คุณอี๊ด 090-556-6994

 

LINE Official: @AYCTHAILAND
E-MAIL : AYC.EXCHANGE@AYCTHAILAND.COM
HTTPS://WWW.AYCTHAILAND.COM/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AYCINTERCULTURALPROGRAMS