ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 18

ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 1 ปีการศึกษา

รุ่นที่ 18

นักเรียนที่สอบ “ผ่าน” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ คือ นักเรียนที่สอบได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป ในส่วนของผลคะแนน ทาง AYC จะทำหนังสือแจ้งยืนยันสิทธิ์ทางไปรษณีย์ต่อไป

 

หมายเหตุ : ในส่วนของนักเรียนที่สอบ “ผ่าน” สามารถส่งผลการเรียน 3 ปี ย้อนหลัง        เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง

1.E-Mail : ayc.exchange@aycthailand.com 

2.Fax ที่หมายเลข  : 02-911-1700

พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล และ เบอร์ติดต่อกลับ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณจิ๊บ 081-950-2268

คุณทราย 081-359-9563

คุณกั้ง 088-214-4194

คุณอี๊ด 090-556-6994

 

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมAYC ประเทศไทย 02-556-1533-38

LINE ID : @aycthailand