เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น รุ่นที่ 10

AYC By ICESThailand

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-20 ปี  สมัครสอบชิงทุนฯ เพื่อเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย    และประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์

 

โดยกิจกรรมของแต่ละประเทศ เรียนช่วงเช้า - ทัศนศึกษาช่วงบ่าย  นักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์(Host Family)  พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กรต่างประเทศ

 

>> ปิดระบบการรับสมัครสอบทางออนไลน์แล้ว <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิ๊บ   081-950-2268

คุณทราย  081-359-9563

คุณกั้ง    088-214-4194

 

ประกาศผลสอบ ENGLISH  PLACEMENT TEST

 Short Program รุ่นที่ 10  

**** ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ****

ผ่านทาง WWW.AYCTHAILAND.COM

 

*** โดยเดินทางช่วงเดือนเมษายน 2562 ***

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2561

 

 

1. สำหรับสถานที่สอบกรุงเทพฯและปริมณฑล สอบ ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

*** สอบชิงทุน วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ***

2.ในส่วนภูมิภาคสอบที่โรงเรียนศูนย์ประสานAYCประจำจังหวัด  และโรงเรียนที่มีอาจารย์อาสาสมัครของAYC  (สามารถตรวจสอบเช็ควัน เวลา สถานที่สอบ และเบอร์อาจารย์คุมสอบได้ทางอีเมลล์ที่สมัครไว้)

- กรุณาแต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ  

- นำบัตรประจำตัวเข้าสอบ , บัตรประจำตัวนักเรียน , บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ 

 

 ***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบ สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบ1ปีการศึกษามาแล้ว หรือ กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ จะไม่มีสิทธิ์สอบในโครงการนี้ 

 

Line : @aycthailand
E-Mail : ayc.exchange@aycthailand.com

https://www.aycthailand.com/

https://www.facebook.com/aycinterculturalprograms