Short Program

คลิกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น  AYC ประเทศไทย โดยคณะกรรมการซึ่งมีอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ  จึงต้องการคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป เข้าร่วมเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา  ฝรั่งเศส และ นิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม

For Students

Short Program เป็นโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ในทุกระดับชั้น ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ต่างแดนในช่วงปิดเทอม ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน น้องๆ จะได้เรียนพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น USA, United Kingdom และ NZ

For Teacher

ครูผู้ดูแลและสนใจร่วมกิจกรรม Short Program สำหรับครูผู้สนใจไปดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น กับ AYC

FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น เช่น ค่าสมัครสอบ, วันที่สอบ, ทุนฟรี 100 % หรือเปล่า ฯลฯ

อ่านรายละเอียด